• slider
  • slider
  • slider

Kontakt:

P.H.U NEMBUD
Jawornik 671 ,
32-400 Jawornik

tel. kom. +48 690-039-962
tel. biuro +48 690-039-959

Materiały budowlane Besser

Płyty styropianowe

FASADA PLUSOPIS
Opis:
Płyty styropianowe BESSER FASADA PLUS produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000x500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły nieznaczne obciążenia mechaniczne. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe BESSER FASADA PLUS nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.

Zastosowanie :
- zewnętrzna izolacja ścian metodą lekką-mokrą
- zewnętrzna izolacja ścian metodą lekką-suchą
- izolacja cieplna ścian szkieletowych
- izolacja cieplna ścian warstwowych
- izolacja cieplna w prefabrykowanych płytach warstwowych zewnętrznych
- izolacja cieplna ościeży i nadproży okiennych
- izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych
- izolacja cieplna podłóg między legarami
- izolacja cieplna dachów między krokwiami
- izolacja cieplna wieńców, nadproży i innych mostków cieplnych


WłaściwośćKlasaWartość
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK)-≤0,042
Grubość mmT2±1mm
Długość mmL2±2mm
Szerokość mmW2±2mm
Prostokątność mm/mmS1±5mm/1000mm
Płaskość mmP2±15mm
Wytrzymałość na zginanie kPaBS75≥75
Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach %DS(N)5±0,5
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) %DS(70,-)33
Reakcja na ogieńEsamogasnący
FASADA EKOOPIS
Opis:
Płyty styropianowe BESSER FASADA EKO produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000x500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły nieznaczne obciążenia mechaniczne. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe BESSER FASADA EKO nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.

Zastosowanie :
- zewnętrzna izolacja ścian metodą lekką-mokrą
- zewnętrzna izolacja ścian metodą lekką-suchą
- izolacja cieplna ścian szkieletowych
- izolacja cieplna ścian warstwowych
- izolacja cieplna w prefabrykowanych płytach warstwowych zewnętrznych
- izolacja cieplna ościeży i nadproży okiennych
- izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych
- izolacja cieplna podłóg między legarami
- izolacja cieplna dachów między krokwiami
- izolacja cieplna wieńców, nadproży i innych mostków cieplnych


WłaściwośćKlasaWartość
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK)-≤0,044
Grubość mmT1±2mm
Długość mmL1±0,6% lub ±3mm
Szerokość mmW1±0,6% lub ±3mm
Prostokątność mm/mmS1±5mm/1000mm
Płaskość mmP3±10mm
Wytrzymałość na zginanie kPaBS50≥50
Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach %DS(N)5±0,5
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) %DS(70,-)33
Reakcja na ogieńEsamogasnący
FASADA EXTRAOPIS
Opis:
Płyty styropianowe BESSER FASADA EXTRA produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000x500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły nieznaczne obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych fasad. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe BESSER FASADA EXTRA nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.

Zastosowanie :
- zewnętrzna izolacja ścian metodą lekką-mokrą
- zewnętrzna izolacja ścian metodą lekką-suchą
- izolacja cieplna ścian szkieletowych
- izolacja cieplna ścian warstwowych
- izolacja cieplna w prefabrykowanych płytach warstwowych zewnętrznych
- izolacja cieplna ościeży i nadproży okiennych
- izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych
- izolacja cieplna podłóg między legarami
- izolacja cieplna dachów między krokwiami
- izolacja cieplna wieńców, nadproży i innych mostków cieplnych


WłaściwośćKlasaWartość
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK)-≤0,044
Grubość mmT2±2mm
Długość mmL2±2mm
Szerokość mmW2±2mm
Prostokątność mm/mmS1±5mm/1000mm
Płaskość mmP3±10mm
Wytrzymałość na zginanie kPaBS75≥75
Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach %DS(N)2±0,2
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) %DS(70,-)22
Wytrzymałość na rozciąganie kPaTR80≥80
Reakcja na ogieńEsamogasnący
EPS 70 040 FASADA SUPEROPIS
Opis:
Płyty styropianowe BESSER EPS 70 040 FASADA SUPER produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000x500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły nieznaczne obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych fasad. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe BESSER EPS 70 040 FASADA SUPER nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.

Zastosowanie :
- zewnętrzna izolacja ścian metodą lekką-mokrą
- zewnętrzna izolacja ścian metodą lekką-suchą
- izolacja cieplna ścian szkieletowych
- izolacja cieplna ścian warstwowych
- izolacja cieplna w prefabrykowanych płytach warstwowych zewnętrznych
- izolacja cieplna ościeży i nadproży okiennych
- izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych
- izolacja cieplna podłóg między legarami
- izolacja cieplna dachów między krokwiami
- izolacja cieplna wieńców, nadproży i innych mostków cieplnych


Właściwość Klasa Wartość
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) - ≤0,040
Grubość mm T2 ±1mm
Długość mm L2±2mm
Szerokość mm W2±2mm
Prostokątność mm/mm S1±5mm/1000mm
Płaskość mm P3±10mm
Wytrzymałość na zginanie kPa BS115≥115
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym kPaCS(10)70≥70
Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach %DS(N)2±0,2
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) %DS(70,-)22
Wytrzymałość na rozciąganie kPaTR100≥100
Reakcja na ogieńEsamogasnący
EPS PODŁOGAOPIS
Opis:
Płyty styropianowe BESSER EPS PODŁOGA produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000x500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły średnie obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, dachów i stropodachów. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe BESSER EPS PODŁOGA nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.

Zastosowanie :
- izolacja cieplna podłóg przy normalnych obciążeniach
- izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną
- izolacja cieplna stropodachów pełnych z utrudnionym dostępem
- izolacja cieplna stropów zewnętrznych
- izolacja tarasów i balkonów


Właściwość Klasa Wartość
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) - ≤0,040
Grubość mm T1 ±2mm
Długość mm L1± 0,6 % lub ± 3 mm
Szerokość mm W1± 0,6 % lub ± 3 mm
Prostokątność mm/mm S1±5mm/1000mm
Płaskość mm P3±10mm
Wytrzymałość na zginanie kPa BS115≥115
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym kPaCS(10)60≥60
Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach %DS(N)2±0,2
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) %DS(70,-)22
Wytrzymałość na rozciąganie kPaTR100≥100
Reakcja na ogieńEsamogasnący
DACH PODŁOGAOPIS
Opis:
Płyty styropianowe BESSER DACH PODŁOGA produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000x500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły średnie obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, dachów i stropodachów. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe BESSER DACH PODŁOGA nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.

Zastosowanie :
- izolacja cieplna podłóg przy normalnych obciążeniach
- izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną
- izolacja cieplna stropodachów pełnych z utrudnionym dostępem
- izolacja cieplna stropów zewnętrznych
- izolacja tarasów i balkonów


Właściwość Klasa Wartość
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) - ≤0,038
Grubość mm T1 ±2mm
Długość mm L1± 0,6 % lub ± 3 mm
Szerokość mm W1± 0,6 % lub ± 3 mm
Prostokątność mm/mm S1±5mm/1000mm
Płaskość mm P3±10mm
Wytrzymałość na zginanie kPa BS125≥125
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym kPaCS(10)80≥80
Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach %DS(N)5±0,5
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) %DS(70,-)22
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury, %DLT(2)5≤5
Reakcja na ogieńEsamogasnący
EPS 100 038 DACH PODŁOGAOPIS
Opis:
Płyty styropianowe BESSER EPS 100 038 DACH PODŁOGA produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000x500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły średnie obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, dachów i stropodachów. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe BESSER EPS 100 038 DACH PODŁOGA nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.

Zastosowanie :
- izolacja cieplna podłóg przy normalnych obciążeniach
- izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną
- izolacja cieplna stropodachów pełnych z utrudnionym dostępem
- izolacja cieplna stropów zewnętrznych
- izolacja tarasów i balkonów


Właściwość Klasa Wartość
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) - ≤0,038
Grubość mm T1 ±2mm
Długość mm L1± 0,6 % lub ± 3 mm
Szerokość mm W1± 0,6 % lub ± 3 mm
Prostokątność mm/mm S1±5mm/1000mm
Płaskość mm P3±10mm
Wytrzymałość na zginanie kPa BS150≥150
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym kPaCS(10)100≥100
Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach %DS(N)5±0,5
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) %DS(70,-)22
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury, %DLT(2)5≤5
Reakcja na ogieńEsamogasnący
EPS PARKINGOPIS
Opis:
Płyty styropianowe BESSER EPS PARKING produkowane są z polistyrenu ekspandowanego, o wymiarach 1000x500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty mogą być stosowane w aplikacjach, w których będą przenosiły duże obciążenia mechaniczne. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe BESSER EPS PARKING nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.

Zastosowanie :
- podłogi przemysłowe
- parkingi i garaże
- stropodachy pełne
- ściany poniżej poziomu gruntu (piwnice, fundamenty) z izolacja przeciwwodną
- nasypy, podjazdy
- metoda „lekka-mokra” w szczególności izolacja cokołów


Właściwość Klasa Wartość
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) - ≤0,034
Grubość mm T1 ±2mm
Długość mm L1± 0,6 % lub ± 3 mm
Szerokość mm W1± 0,6 % lub ± 3 mm
Prostokątność mm/mm S1±5mm/1000mm
Płaskość mm P3±10mm
Wytrzymałość na zginanie kPa BS250≥250
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym kPaCS(10)200≥200
Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach %DS(N)5±0,2
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) %DS(70,-)22
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury, %DLT(2)5≤5
Reakcja na ogieńEsamogasnący
EPS PARKINGOPIS
Opis:
Płyty styropianowe BESSER FASADA GRAFIT produkowane są z polistyrenu ekspandowanego o podwyższonej izolacyjności cieplnej- dzięku zawartości grafitu, o wymiarach 1000x500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły nieznaczne obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych obiektów, gdzie występuje konieczność uzyskania znacznych oszczędności energii, przy stosunkowo małej grubości warstwy izolacyjnej. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe BESSER FASADA GRAFIT nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.

Zastosowanie :
- zewnętrzna izolacja ścian metodą lekką-mokrą
- zewnętrzna izolacja ścian metodą lekką-suchą
- izolacja cieplna ścian szkieletowych
- izolacja cieplna ścian warstwowych
- izolacja cieplna loggi balkonowych
- izolacja cieplna ościeży i nadproży okiennych
- izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych
- izolacja cieplna podłóg między legarami
- izolacja cieplna dachów między krokwiami
- izolacja cieplna wieńców, nadproży i innych mostków cieplnych


Właściwość Klasa Wartość
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) - ≤0,031
Grubość mm T2 ±1mm
Długość mm L2±2mm
Szerokość mm W2±2mm
Prostokątność mm/mm S1±5mm/1000mm
Płaskość mm P3±10mm
Wytrzymałość na zginanie kPa BS115≥115
Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach %DS(N)2±0,2
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) %DS(70,-)22
Wytrzymałość na rozciąganie kPaTR100≥100
Reakcja na ogieńEsamogasnący
DACH PODŁOGA GRAFITOPIS
Opis:
Płyty styropianowe BESSER DACH PODŁOGA GRAFIT produkowane są z polistyrenu ekspandowanego o podwyższonej izolacyjności cieplnej- dzięku zawartości grafitu, o wymiarach 1000x500 mm lub według życzenia klienta- maksymalny wymiar 1000x1200x4000 mm. Płyty zalecane do stosowania w aplikacjach, w których będą przenosiły średnie obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim do wykonywania izolacji cieplnych podłóg, dachów i stropodachów. Krawędzie płyt występują w wersji gładkiej lub frezowanej, umożliwiającej układanie płyt na zakładkę. Praca z płytami nie wymaga żadnych specjalnych środków ochrony osobistej, gdyż są one niedrażniące i nietoksyczne. Płyty styropianowe BESSER DACH PODŁOGA GRAFIT nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych lub materiałów, które je zawierają.

Zastosowanie :
- izolacja cieplna podłóg przy normalnych obciążeniach
- izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną
- izolacja cieplna stropodachów pełnych z utrudnionym dostępem
- izolacja cieplna stropów zewnętrznych
- izolacja tarasów i balkonów


Właściwość Klasa Wartość
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK) - ≤0,030
Grubość mm T1 ±2mm
Długość mm L1±0,6 % lub ±3 mm
Szerokość mm W1±0,6 % lub ±3 mm
Prostokątność mm/mm S1±5mm/1000mm
Płaskość mm P3±10mm
Wytrzymałość na zginanie kPa BS150≥150
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym kPa CS(10)100≥100
Stabilność wymiarowa w normalnych warunkach %DS(N)5±0,5
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp i wilgotności (70st C, 48h) %DS(70,-)22
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temp %DLT(2)5≤5
Reakcja na ogieńEsamogasnący

Płyty styropianowe laminowane papą

Płyty styropianowe laminowane papąOPIS
Opis:
Płyty styropianowe o wymiarach 1000x1000 mm, laminowane jedno- lub dwustronnie papą podkładową na welonie z włókien szklanych przy użyciu kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza obrys płyty styropianowej wzdłuż jednego boku na szerokości i jednego na długości płyty (zakładka 5 cm.).
Zastosowanie:
Styropapa przeznaczona jest do izolacji termicznej dachów płaskich i lekko spadzistych, tarasów oraz części podziemnej budynków. Płyty powinny być układane od zewnętrznej strony stropodachów na niepalnych podłożach tj. beton, blacha falista lub istniejące pokrycie papowe.

Kliny, kształtki styropianowe

Kliny, kształtki styropianoweOPIS
Opis:
Kliny styropianowe spadkowe przeznaczone są do profilowania powierzchni dachów płaskich (rozprowadzenia wody opadowej na powierzchni dachu do wpustów i rynien).

Na podstawie dostarczonych rzutów dachu z zaznaczonym sposobem odwodnienia oraz projektowanym spadkiem, wycinane są kliny styropianowe. Klient otrzymuje gotowe, wycięte i oznakowane elementy.

Firma posiada w swojej ofercie szeroki asortyment kształtek styropianowych, w postaci profilów i gzymsów, które znajduję zastosowanie do wykończeń i zdobienia elewacji zewnętrznych, jak i do wewnątrz budynków.