• slider
  • slider
  • slider

Kontakt:

P.H.U NEMBUD
Jawornik 671 ,
32-400 Jawornik

tel. kom. +48 690-039-962
tel. biuro +48 690-039-959

Materiały budowlane Domstyr

Płyty styropianowe

FASADA λ 0,044OPIS
Proponowane zastosowanie w miejscach o średnich obciążeniach mechanicznych:

Zastosowanie:
- izolacja cieplna ścian wykonywana metodą lekką – mokrą BSO lub lekką – suchą;
- izolacja cieplna wieńców (jako szalunek „tracony” pod tynk);
- izolacja ościeży i nadproży;
- izolacja w prefabrykowanych płytach warstwowych;
- izolacja cieplna ścian elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;
- izolacja stropu od spodu z okładziną;
- izolacja stropów żelbetowych (wykonana jako deskowanie „tracone”);
- izolacja stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (tzw. metoda lekka­mokra);
- izolacja cieplna w lekkich stropach szkieletowych z okładziną;
- izolacja pod konstrukcją nośną dachu (pod krokwiami, belkami, itp.).
CechaKlasa / poziomTolerancja / wymagania
Tolerancja grubości mm T1 ± 1 mm
Tolerancja długości L2 ± 2 mm
Tolerancja szerokości W2 ± 2 mm
Tolerancja prostokątności Sb5 ± 5 mm/1000mm
Tolerancja płaskości P10 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS50 ≥ 50 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ± 0,5 %
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności (48h, 70oC) DS(70,­-)3 ≤ 3 %
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych TR80 >80 kPa


Parametry:

T1-­L2-­W2-­Sb5-­P10-­BS50-­DS(N)5-­DS(70,­)3-­TR80
Współczynnik przenikalności cieplnej: λ = 0,044 W/mK
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E
FASADA λ 0,042OPIS
Proponowane zastosowanie w miejscach o średnich obciążeniach mechanicznych:

Zastosowanie:
- izolacja cieplna ścian wykonywana metodą lekką – mokrą BSO lub lekką – suchą;
- izolacja cieplna wieńców (jako szalunek „tracony” pod tynk);
- izolacja ościeży i nadproży;
- izolacja w prefabrykowanych płytach warstwowych;
- izolacja cieplna ścian elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;
- izolacja stropu od spodu z okładziną;
- izolacja stropów żelbetowych (wykonana jako deskowanie „tracone”);
- izolacja stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (tzw. metoda lekka­mokra);
- izolacja cieplna w lekkich stropach szkieletowych z okładziną;
- izolacja pod konstrukcją nośną dachu (pod krokwiami, belkami, itp.).
CechaKlasa / poziomTolerancja / wymagania
Tolerancja grubości mm T1 ± 1 mm
Tolerancja długości L2 ± 2 mm
Tolerancja szerokości W2 ± 2 mm
Tolerancja prostokątności Sb5 ± 5 mm/1000mm
Tolerancja płaskości P10 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS75 ≥ 75 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ± 0,5 %
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności (48h, 70oC) DS(70,­-)3 ≤ 3 %
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych TR100 >100 kPa


Parametry:

T1-­L2-­W2-­Sb5-­P10-­BS75-­DS(N)5-­DS(70,­)3­-TR100
Współczynnik przenikalności cieplnej: λ = 0,042 W/mK
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E
FASADA λ 0,040OPIS
Proponowane zastosowanie w miejscach o średnich obciążeniach mechanicznych:

Zastosowanie:
- izolacja cieplna ścian wykonywana metodą lekką – mokrą BSO lub lekką – suchą;
- izolacja cieplna wieńców (jako szalunek „tracony” pod tynk);
- izolacja ościeży i nadproży;
- izolacja w prefabrykowanych płytach warstwowych;
- izolacja cieplna ścian elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;
- izolacja stropu od spodu z okładziną;
- izolacja stropów żelbetowych (wykonana jako deskowanie „tracone”);
- izolacja stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (tzw. metoda lekka­mokra);
- izolacja cieplna w lekkich stropach szkieletowych z okładziną;
- izolacja pod konstrukcją nośną dachu (pod krokwiami, belkami, itp.).
CechaKlasa / poziomTolerancja / wymagania
Tolerancja grubości mm T1 ± 1 mm
Tolerancja długości L2 ± 2 mm
Tolerancja szerokości W2 ± 2 mm
Tolerancja prostokątności Sb5 ± 5 mm/1000mm
Tolerancja płaskości P10 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS100 ≥ 100 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2 %
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,­-)2 ≤ 2 %
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych TR100 >100 kPa


Parametry:

T1-­L2­-W2-­Sb5-­P10-­BS100-­DS(N)2-­DS(70,­)2-­TR100
Współczynnik przenikalności cieplnej: λ = 0,040 W/mK
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E
FASADA λ 0,038OPIS
Proponowane zastosowanie w miejscach o średnich obciążeniach mechanicznych:

Zastosowanie:
- izolacja cieplna ścian wykonywana metodą lekką – mokrą BSO lub lekką – suchą;
- izolacja cieplna wieńców (jako szalunek „tracony” pod tynk);
- izolacja ościeży i nadproży;
- izolacja w prefabrykowanych płytach warstwowych;
- izolacja cieplna ścian elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;
- izolacja stropu od spodu z okładziną;
- izolacja stropów żelbetowych (wykonana jako deskowanie „tracone”);
- izolacja stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (tzw. metoda lekka­mokra);
- izolacja cieplna w lekkich stropach szkieletowych z okładziną;
- izolacja pod konstrukcją nośną dachu (pod krokwiami, belkami, itp.).
CechaKlasa / poziomTolerancja / wymagania
Tolerancja grubości mm T1 ± 1 mm
Tolerancja długości L2 ± 2 mm
Tolerancja szerokości W2 ± 2 mm
Tolerancja prostokątności Sb2 ± 2 mm/1000mm
Tolerancja płaskości P5 5 mm
Wytrzymałość na zginanie BS115 ≥ 115 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2 %
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,­-)2 ≤ 2 %
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych TR100 >100 kPa


Parametry:

T1-­L2-­W2-­Sb2-­P5-­BS115-­DS(N)2­-DS(70,­)2-­TR100
Współczynnik przenikalności cieplnej: λ = 0,038 W/mK
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E
FASADA λ 0,040OPIS
  Do izolacji cieplnej w budownictwie w miejscach średnio obciążonych jako:

Zastosowanie:
- izolacja wieńców, ościeży, nadproży;
- izolacja w prefabrykowanych płytach warstwowych;
- izolacja ścian elementami z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną;
- izolacja ścian i stropów w zespolonych systemach ocieplania;
- izolacja stropu od spodu z okładziną;
- izolacja stropów żelbetonowych;
- izolacja w lekkich stropach szkieletowych z okładziną;
- izolacja pod konstrukcją nośną dachu.
CechaKlasa / poziomTolerancja / wymagania
Tolerancja grubości mm T1 ± 1 mm
Tolerancja długości L2 ± 2 mm
Tolerancja szerokości W2 ± 2 mm
Tolerancja prostokątności Sb5 ± 5 mm/1000mm
Tolerancja płaskości P5 5 mm
Wytrzymałość na zginanie BS115 ≥ 115 kPa
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym CS(10)70 ≥ 70 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2 %
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,­-)2 ≤ 2 %
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych TR100 >100 kPa


Parametry:

T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70)2-TR100
Współczynnik przenikalności cieplnej: λ = 0,040 W/mK
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E
PODŁOGA λ 0,038OPIS
Proponowane zastosowanie w miejscach o dużych obciążeniach mechanicznych:

Zastosowanie:
- izolacja cieplna podłóg na gruncie;
- izolacja tarasów i balkonów;
- izolacja cieplna ścian fundamentów i ścian piwnic z izolacją przeciwwodną;
- izolacja cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (tzw. metoda lekka-mokra);
- element izolacyjny w płytach warstwowych ściennych z okładzinami metalowymi lub z papy;
- izolacja cieplna stropów pod pokładem posadzkowym, normalnie obciążona;
- izolacja cieplna nakrokwiowa;
- izolacja cieplna podłóg pod pokładem posadzkowym normalnie obciążona (w tym: izolacja podłóg przy ogrzewaniu podłogowym);
- izolacja cieplna podłóg pod pokładem z prefabrykowanych płyt;
- izolacja stropodachów pełnych i wentylowanych wykonanych w technologii tradycyjnej.
CechaKlasa / poziomTolerancja / wymagania
Tolerancja grubości mm T2 ± 2 mm
Tolerancja długości L2 ± 2 mm
Tolerancja szerokości W2 ± 2 mm
Tolerancja prostokątności Sb5 ± 5 mm/1000mm
Tolerancja płaskości P10 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS125 ≥ 125 kPa
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym CS(10)80 ≥ 80 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ± 0,5 %
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,­-)2 ≤ 2 %


Parametry:

T2-­L2-­W2-­Sb5-­P10-­BS125-­CS(10)80-­DS(N)5-­DS(70,­)2
Współczynnik przenikalności cieplnej: λ = 0,038 W/mK
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E
PODŁOGA λ 0,040OPIS
  Proponowane zastosowanie w miejscach o dużych obciążeniach mechanicznych:

Zastosowanie:
- izolacja cieplna podłóg na gruncie;
- izolacja tarasów i balkonów;
- izolacja cieplna ścian fundamentów i ścian piwnic z izolacją przeciwwodną;
- izolacja cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (tzw. metoda lekka-mokra);
- element izolacyjny w płytach warstwowych ściennych z okładzinami metalowymi lub z papy;
- izolacja cieplna stropów pod pokładem posadzkowym, normalnie obciążona;
- izolacja cieplna nakrokwiowa;
- izolacja cieplna podłóg pod pokładem posadzkowym normalnie obciążona (w tym: izolacja podłóg przy ogrzewaniu podłogowym);
- izolacja cieplna podłóg pod pokładem z prefabrykowanych płyt;
- izolacja stropodachów pełnych i wentylowanych wykonanych w technologii tradycyjnej.
CechaKlasa / poziomTolerancja / wymagania
Tolerancja grubości mm T2 ± 2 mm
Tolerancja długości L2 ± 2 mm
Tolerancja szerokości W2 ± 2 mm
Tolerancja prostokątności Sb5 ± 5 mm/1000mm
Tolerancja płaskości P10 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS100 ≥ 100 kPa
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym CS(10)60 ≥ 60 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ± 0,5 %
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,­-)2 ≤ 2 %


Parametry:

T2-­L2-­W2-­Sb5-­P10-­BS100-­CS(10)60-­DS(N)5-­DS(70,­)2
Współczynnik przenikalności cieplnej: λ = 0,040 W/mK
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E
EPS 100 λ 0,035OPIS
Do izolacji cieplnej w budownictwie w miejscach silnie obciążonych jako:

Zastosowanie:
- izolacja cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia;
- izolacja fundamentów i ścian poniżej poziomu gruntu wraz z izolacją przeciwwodną (normalnie obciążonych);
- element izolacyjny w płytach warstwowych ściennych i dachowych z okładzinami metalowymi lub z papy;
- izolacja stropodachów pełnych, niewentylowanych;
- izolacja podłóg na gruncie i stropie;
- izolacja pod pokładem posadzkowym (normalnie obciążona) również przy ogrzewaniu podłogowym;
- izolacja podłóg na stropach pod pokładem z prefabrykowany płyt.
CechaKlasa / poziomTolerancja / wymagania
Tolerancja grubości mm T2 ± 2 mm
Tolerancja długości L2 ± 2 mm
Tolerancja szerokości W2 ± 2 mm
Tolerancja prostokątności Sb5 ± 5 mm/1000mm
Tolerancja płaskości P10 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS150 ≥ 150 kPa
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym CS(10)100 ≥ 100 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ± 0,5 %
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,­-)2 ≤ 2 %
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury DLT (1)5 ≤ 5 %


Parametry:

T2-L2-W2-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
Współczynnik przenikalności cieplnej: λ = 0,035 W/mK
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E
PARKING λ 0,035OPIS
Proponowane zastosowanie w miejscach o bardzo dużych obciążeniach mechanicznych:

Zastosowanie:
- izolacja cieplna podłóg pod pokładem posadzkowym­ silnie obciążonych;
- izolacja ścian fundamentów i ścian piwnic z izolacją przeciwwodną­ silnie obciążonych;
- izolacja stropodachów pełnych;
- izolacja tarasów silnie obciążonych;
- wypełnianie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczółków mostów i innych konstrukcji inżynierskich;
- warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych i kolejowych;
- izolacja cieplna podłóg w obiektach sportowych, garażach i parkingach;
- izolacja na konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką.


Wymiary płyt: 1000x500 mm
Krawędzie: proste lub "na zakładkę"
Wymiary: na indywidualne zamówienie (max. 4000x1200x1200 mm)
CechaKlasa / poziomTolerancja / wymagania
Tolerancja grubości mm T2 ± 2 mm
Tolerancja długości L2 ± 2 mm
Tolerancja szerokości W2 ± 2 mm
Tolerancja prostokątności Sb5 ± 5 mm/1000mm
Tolerancja płaskości P10 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS200 ≥ 200 kPa
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym CS(10)150 ≥ 150 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ± 0,5 %
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,­-)2 ≤ 2 %
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury DLT (1)5 ≤ 5 %
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowychTR100> 100kPa


Parametry:

T2-­L2-­W2-­Sb5-­P10-­BS200-­CS(10)150-­DS(N)5-­DS(70,­)2-­DLT(1)5­-TR100
Współczynnik przenikalności cieplnej: λ = 0,035 W/mK
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E
EPS 200 λ 0,035OPIS
  Proponowane zastosowanie w miejscach o bardzo dużych obciążeniach mechanicznych:

Zastosowanie:
- izolacja cieplna podłóg pod pokładem posadzkowym­ silnie obciążonych;
- izolacja ścian fundamentów i ścian piwnic z izolacją przeciwwodną­ silnie obciążonych;
- izolacja stropodachów pełnych;
- izolacja tarasów silnie obciążonych;
- wypełnianie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczółków mostów i innych konstrukcji inżynierskich;
- warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych i kolejowych;
- izolacja cieplna podłóg w obiektach sportowych, garażach i parkingach;
- izolacja na konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką.
CechaKlasa / poziomTolerancja / wymagania
Tolerancja grubości mm T2 ± 2 mm
Tolerancja długości L2 ± 2 mm
Tolerancja szerokości W2 ± 2 mm
Tolerancja prostokątności Sb5 ± 5 mm/1000mm
Tolerancja płaskości P10 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS250 ≥ 250 kPa
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym CS(10)200 ≥ 200 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ± 0,5 %
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,­-)2 ≤ 2 %
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury DLT (1)5 ≤ 5 %
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowychTR100>100kPa


Parametry:

T2-­L2-­W2-­Sb5-­P10-­BS250-­CS(10)200-­DS(N)5-­DS(70,­)2-­DLT(1)5-­TR100
Współczynnik przenikalności cieplnej: λ = 0,035 W/mK
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E
DŹWIĘKOSTYR PREMIUMOPIS
Płyty styropianowe DŹWIĘKOSTYR są szczególną odmianą styropianu wytwarzanego z polistyrenu spienialnego specjalnie elastyfikowanego, zabarwionego zazwyczaj na kolor żółty. Zastosowanie takiego surowca podczas produkcji gwarantuje doskonałą izolację akustyczną od dźwięków uderzeniowych oraz bardzo dobrą izolację termiczną.

EPS-­EN 13163-T1-­L3-­W3­-Sb5-BS50-­DS(N)5-­DS(70,­)2-­SD10-­CP3 dla gr. 53/50
EPS-­EN 13163-T1-­L3-­W3-­Sb5-BS50-­DS(N)5-­DS(70,­)2-­SD15-­CP3 dla gr. 43/40
EPS-­EN 13163-T1-­L3-­W3-Sb5-BS50-­DS(N)5-­DS(70,­)2-­SD15-­CP3 dla gr. 33/30
EPS-­EN 13163-T1-­L3-­W3-­Sb5-BS50-­DS(N)5-­DS(70,­)2­-SD25-­CP3 dla gr. 22/20
Proponowane zastosowanie w miejscach o bardzo dużych obciążeniach mechanicznych:

Zastosowanie:
Płyty DŹWIĘKOSTYR znajdują zastosowanie w izolacji akustycznej i termicznej podłóg pływających na stropach międzykondygnacyjnych o obciążeniach użytkowych nie przekraczających 4 kN/m2. Styropian ten może być wykorzystany zarówno do podłóg z ogrzewaniem, jak i bez ogrzewania, w obiektach budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i użyteczności publicznej (np. szpitalach, hotelach, szkołach, itp.). Płyty akustyczne DŹWIĘKOSTYR nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro, itp.).
CechaWartość
[PN­EN 822] Długość i szerokość 1000 x 500 [mm]/ ± 0,6%
[PN­EN 823] Grubość 22/20 ÷ 43/40 [mm] / ­ -5; +15%
[PN­EN 824] Prostokątność ± 5/1000 [mm]
[PN­EN 12089] Wytrzymałość na zginanie≥ 50 kPa
[PN­EN 29052­1] Sztywność dynamiczna≤ 25 MN/m3 dla gr. 22/20
≤ 15 MN/m3 dla gr. 33/30
≤ 15 MN/m3 dla gr. 43/40
≤ 10 MN/m3 dla gr. 53/50
[PN­EN 12431] Ściśliwość≤ 2 dla dL < 35 ; : ≥ 3 dla dL ≥ 35 [mm]
[PN­EN 1603] Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (23oC, 50% wilgotności względnej) ± 0,5 %
[PN­EN 13501­1; PN­EN ISO 11925­2] Klasa reakcji na ogień E
[PN­EN ISO 717­2:99] Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego Δ LW dla gr. 22/20 : 28 [dB]
dla gr. 33/30 : 29 [dB]
dla gr. 43/40 : 30 [dB]
dla gr. 53/50 : 32 [dB]


Opór cieplny:
Grubość płyty [mm]RD [m2K/W]
22/200,50
33/300,75
43/300,95
53/501,20


Wymiary:
Grubość płyt przed obciążeniem /po obciążeniu [mm]22/2033/3043/4053/50
Ilość płyt w paczce [szt.] 27 18 13 11
Powierzchnia krycia paczki [m2] 13,50 9,00 6,50 5,50
Objętość paczki [m3] 0,297 0,297 0,280 0,292


Wykonanie izolacji akustycznej:

Podłoże, na którym zamierza się wykonać izolację akustyczną powinno być suche, czyste i równe. Ważne jest, aby na łączeniach stropu i ścian zastosować taśmy dylatacyjne i nie dopuścić do zetknięcia układu podłogowego ze ścianą. Płyty muszą być ułożone w taki sposób, aby ich krawędzie ściśle do siebie przylegały. Ułożone płyty należy przykryć szczelną, wodoodporną folią o grubości co najmniej 0,1 mm (gdy jest zgrzewalna to 0,2 mm). Należy pamiętać, aby grubość podkładu podłogowego nie była mniejsza niż 40 mm.
LAMBDA PREMIUM λ 0,033OPIS
  Płyty styropianowe LAMBDA PREMIUM przeznaczone są do wykonywania izolacji termicznej ścian zewnętrznych ( metoda BSO ) oraz w miejscach gdzie wymagana jest znaczna redukcja grubości izolacji:

Zastosowanie:
- izolacja cieplna wszelkich ścian warstwowych
- ocieplenie prefabrykowanych płyt warstwowych zewnętrznych
- izolacja ścian oraz stropów od spodu w zewnętrzych zespolonych systemach ocieplenia (metoda lekka­ mokra)
- ocieplenie wieńców w postaci szlunku traconego pod tynk
- ocieplenie nadproży i ościeży otworów okiennych i drzwiowych
- izolacja cieplna pod konstrukcją nośną dachu ( pod krokwiami, belkami, itp.)
CechaKlasa / poziomTolerancja / wymagania
Tolerancja grubości mm T1 ± 1 mm
Tolerancja długości L2 ± 2 mm
Tolerancja szerokości W2 ± 2 mm
Tolerancja prostokątności Sb5 ± 5 mm/1000mm
Tolerancja płaskości P10 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS100 ≥ 100 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2 %
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,­-)2 ≤ 2 %
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowychTR100>100kPa


Parametry:

T1-­L2­-W2­-Sb5­-P10­-BS100­-DS(N)2­-DS(70,­)2­-TR100
Współczynnik przenikalności cieplnej: λ = 0,033 W/mK
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E
LAMBDA λ 0,032OPIS
  Płyty styropianowe LAMBDA PREMIUM przeznaczone są do wykonywania izolacji termicznej ścian zewnętrznych ( metoda BSO ) oraz w miejscach gdzie wymagana jest znaczna redukcja grubości izolacji:

Zastosowanie:
- izolacja cieplna wszelkich ścian warstwowych
- ocieplenie prefabrykowanych płyt warstwowych zewnętrznych
- izolacja ścian oraz stropów od spodu w zewnętrzych zespolonych systemach ocieplenia (metoda lekka­ mokra)
- ocieplenie wieńców w postaci szlunku traconego pod tynk
- ocieplenie nadproży i ościeży otworów okiennych i drzwiowych
- izolacja cieplna pod konstrukcją nośną dachu ( pod krokwiami, belkami, itp.)
CechaKlasa / poziomTolerancja / wymagania
Tolerancja grubości mm T1 ± 1 mm
Tolerancja długości L2 ± 2 mm
Tolerancja szerokości W2 ± 2 mm
Tolerancja prostokątności Sb5 ± 5 mm/1000mm
Tolerancja płaskości P10 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS100 ≥ 100 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2 %
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,­-)2 ≤ 2 %
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowychTR100>100kPa


Parametry:

T1-­L2-­W2-­Sb5-­P10-­BS100-­DS(N)2-­DS(70,­)2­-TR100
Współczynnik przenikalności cieplnej: λ = 0,032 W/mK
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E
LAMBDA PREMIUM PLUS λ 0,031OPIS
  Płyty styropianowe LAMBDA PREMIUM PLUS przeznaczone są do wykonywania izolacji termicznej w miejscach, gdzie wymagana jest znaczna redukcja grubości izolacji:

Zastosowanie:
- izolacja cieplna ścian zewnętrznych (w metodzie BSO, pod okładziny typu siding)
- izolacja nadproży czy ościeży
- izolacja loggi balkonowych, stropodachów wentylowanych, stropów szkieletowych z okładziną, ścian szczelinowych (wentylowanych i niewentylowanych).
CechaKlasa / poziomTolerancja / wymagania
Tolerancja grubości mm T1 ± 1 mm
Tolerancja długości L2 ± 2 mm
Tolerancja szerokości W2 ± 2 mm
Tolerancja prostokątności Sb5 ± 5 mm/1000mm
Tolerancja płaskości P10 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS115 ≥ 115 kPa
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym CS(10)60 ≥ 60 kPa
Stabilność wymiarowa w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2 %
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,­-)2 ≤ 2 %
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowychTR100>100kPa


Parametry:

T1-­L2­-W2-­Sb5­-P10­-BS115-­CS(10)60-­DS(N)2-­DS(70,­)2­-TR100
Współczynnik przenikalności cieplnej: λ = 0,031 W/mK
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E

Styropapa DMS TERM

STYROPAPA DMS TERMOPIS
Wymiary płyt :

Długość : 1000 mm
Szerokość : 1000 mm
Grubość : 40-300 mm (stopniowane co 10 mm)

STYROPAPA wytwarzana jest poprzez jednostronne lub obustronne oklejenie płyt styropianowych samogasnących EPS 100 – 035 (lub EPS 038 PODŁOGA) papą asfaltową na welonie z włókien szklanych typu PV/100. Papa przyklejana jest do płyt styropianowych przy użyciu lepiku asfaltowego bez wypełniaczy. Papa wystaje poza obrys płyty styropianowej wzdłuż jednego boku na szerokości i jednego na długości wyrobu (zakładka 5 cm).

Płyty warstwowe STYROPAPA DMS TERM 1 lub DMS TERM 2 przeznaczone są do izolacji termicznej dachów płaskich i lekko spadzistych (nie przekraczających 20% nachylenia), tarasów oraz części podziemnej budynków. Płyty powinny być układane od zewnętrznej strony stropodachów na podłożu betonowym, drewnianym, z blachy trapezowej lub na istniejącym pokryciu papowym. STYROPAPA stosowana jest do wykonywania zarówno nowych pokryć dachowych jak i do remontu już istniejących (termomodernizacja budynków).

Zalety stosowania STYROPAPY:

bardzo dobra izolacja termiczna,
niewielkie obciążenie konstrukcji,
skrócenie czasu trwania izolacji termicznej budynku (oszczędność czasu pracy bezpośrednio na dachu nawet do 70%),
utrzymanie odpowiednich warunków cieplnych i wilgotnościowych,
wytrzymałość na działanie czynników zewnętrznych i starzenie,
ekologia – styropapa jest materiałem bezpiecznym dla ludzi i środowiska.

PARAMETRY TECHNICZNE

Płyty warstwowe STYROPAPA DMS TERM wykonane są z:

płyt styropianowych o kodzie T2-L2-W2-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 lub co najmniej T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

papy asfaltowej zgrzewalnej na welonie z włókna szklanego.

Papa przyklejana jest do płyt styropianowych przy użyciu lepiku asfaltowego bez wypełniaczy.

ZASTOSOWANIE

na dachach płaskich i lekko spadzistych (nie przekraczających 20% nachylenia), tarasach oraz w części podziemnej budynków,
na podłożu betonowym, drewnianym, z blachy trapezowej oraz na istniejącym pokryciu papowym,
w obiektach budownictwa mieszkaniowego
do wykonywania zarówno nowych pokryć dachowych jak i do remontu już istniejących (termomodernizacja budynków).


Sposób montażu:

Na odpowiednio przygotowane podłoże należy przymocować płyty STYROPAPY, zwracając szczególną uwagę na to, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt styropianowych były do siebie dobrze dociśnięte. Mocowanie płyt odbywa się za pomocą specjalnych łączników mechanicznych bądź odpowiednich klejów dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej.

W przypadku montażu za pomocą łączników mechanicznych, należy dobrać ich odpowiednią ilość, która uzależniona jest od następujących czynników:

wysokości budynku;
powierzchni dachu;
strefy dachu.


Wszystkie te czynniki mają wpływ na siłę ssania wiatru. Aby odpowiednio dobrać liczbę dybli, należy podzielić dach na następujące strefy: środkową, krawędziową i narożną. Największe siły ssania wiatru występują w strefie narożnej, tu należy zastosować największą liczbę łączników, następnie w strefie krawędziowej i środkowej (np. 9, 5, 3 dyble na metr kwadratowy). Należy też zwrócić uwagę na nośności łączników, które producent podaje na opakowaniu.

W przypadku mocowania płyt za pomocą kleju lub mas bitumicznych, dopuszczonych do tego typu prac, ważne jest aby środki te nie zawierały związków organicznych, które mogłyby doprowadzić do degradacji styropianu. Do klejenia płyt styropianowych do blach najwłaściwsze są kleje poliuretanowe wolno- lub szybkoschnące. Zużycie klejów podane jest przez producentów, należy jednak zwrócić uwagę na siłę ssania wiatru, analogicznie jak w przypadku mocowań mechanicznych. Dodatkowo, jeśli to możliwe, w strefach narożnych i krawędziowych zalecane jest zastosowanie mocowań mechanicznych (dotyczy to głównie dachów o dużej powierzchni i na wysokościach przekraczających 8m).

Na przymocowanych płytach styropapy można bezpośrednio wykonywać pokrycie dachowe z pap termozgrzewalnych typu PYE PV. Podczas tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, by ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę. Grzać należy rolkę, a po roztopieniu bitumu zawartego w papie, rolkę rozwijać zwracając uwagę na to by hydroizolacja była wykonana szczelnie.

Hydrostop

HYDROSTOP P-100OPIS
Wymiary płyt : 1215x615 mm
Grubość płyt : 50 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm
Wykończenie płyt: frezowane na zakładkę (głębokość frezu – 15 mm)

Deklarowany opór cieplny RD poszczególnych grubości wyrobu Hydrostop P-100

d [mm]5080100120
RD [m²K/W]1,402,252,853,40


Płyty styropianowe HYDROstop-100 produkowane są ze specjalnego surowca o podwyższonej wodoodporności. Zastosowanie takiego surowca podczas produkcji gwarantuje bardzo dobre parametry techniczne płyt, dobrą izolacyjność termiczną, a także minimalną nasiąkliwość wodą. Płyty HYDROstop 100 są doskonałą izolacją termiczną miejsc, w których może wystąpić bezpośredni kontakt materiału z wodą.

Zastosowanie płyt wodoodpornych pozwala na wykonanie termoizolacji ścian fundamentowych (w systemach drenażowych i bezdrenażowych), podłóg wykonanych bezpośrednio na gruncie, miejsc o dużej wilgotności (myjnie, chłodnie) oraz izolacji różnego rodzaju dachów odwróconych (zielonych, żwirowych, itp.). W przegrodach budowlanych wilgoć jest niepożądana w każdej postaci: lodu, pary wodnej czy wody. Woda może przedostać się do budynku zarówno od zewnątrz - poprzez nieszczelny dach (opady atmosferyczne) jak i przez ściany fundamentowe (wody gruntowe). W sytuacji gdy woda przedostanie się do przegrody i temperatura będzie odpowiednio niska, zamieni się w lód. Podczas zamarzania objętość wody zwiększa się o ok. 9%. Zamarzanie wody może być przyczyną destrukcji mechanicznej elementów budowlanych. Pomimo, iż para wodna odprowadzana jest z pomieszczeń przy pomocy systemów wentylacyjnych, to nieznaczna jej część (ok. kilka %) może przenikać przez przegrodę, najczęściej z wnętrza pomieszczenia na zewnątrz. Przy wysokim ciśnieniu pary wodnej i jednocześnie odpowiednio niskiej temperaturze, spowodowanej zbyt małą grubością ocieplenia, para wodna może się wkroplić wewnątrz przegrody. Do ochrony przed wilgocią stosowane są trzy rodzaje izolacji:

- paroizolacja od wewnątrz chroni przegrodę przed migracją pary wodnej i ewentualnym wkraplaniem się;
- hydroizolacja od zewnątrz nie dopuszcza do wnikania wody do wnętrza przegrody;
- termoizolacja od zewnątrz nie pozwala na przemarzanie ścian.

Zastosowanie polistyrenu spienialnego o podwyższonej wodoodporności podczas produkcji gwarantuje bardzo dobre parametry techniczne płyt, dobrą izolacyjność termiczną, a także minimalną nasiąkliwość wodą (dużo mniejszą niż ta, jaką posiadają standardowe płyty styropianowe). Innym czynnikiem wyróżniającym płyty HYDROstop jest technologia ich wytwarzania. Wytwarzane są one w tak zwanej technologii agregatowej, która polega na wtłaczaniu pod dużym ciśnieniem polistyrenu spienialnego do odpowiednio wyprofilowanej formy, której kształt zostaje odwzorowany przez zaciskające się granulki styropianowe.

Płyty styropianowe cięte z blokuPłyty styropianowe formowaneInformacja
Słabsza spoistośćLepsza spoistośćLepsza spoistość czyli większe zagęszczenie granulek. Powoduje to, że woda trudniej wnika między spienione granulki polistyrenu. Oznacza to mniejszą nasiąkliwość płyt w warunkach długotrwałego działania wody.
Brak powłoki hydrofobowejPowłoka hydrofobowaDodatkowy efekt wodoodporności. Naskórek ten występuje na całej powierzchni płyty, co chroni ją przed wnikaniem wody oraz gwarantuje jej bardzo dobre właściwości izolacyjne.
Frezy cięteFrezy formowaneFrezy kształtowane są w formie, stąd też naskórek hydrofobowy powstaje także na krawędziach. Granulki nie są przecinane dlatego też zachowują wysoką wodoodporność.
Brak powierzchni drenującej lub powierzchnia drenująca frezowanaPowierzchnia drenująca formowanaW stosowanej technologii agregatowej formowana jest cała płyta łącznie z powierzchnią drenującą. Zatem jest ona pokryta powłoką hydrofobową.
Mniejsza stabilność wymiarowaWiększa stabilność wymiarowaPodczas produkcji płyt w technologii agregatowej zużywa się dużo mniej pary wodnej oraz uzyskuje się gotowy, uformowany wyrób. Nie występują naprężenia wewnętrzne. Czynniki te powodują, że już po kilkunastu godzinach wymiary stabilizują się.


Dodatkowym atutem opisywanego produktu jest ochrona mechaniczna hydroizolacji. Stosując płyty HYDROstop zabezpieczamy warstwę hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas obsypywania fundamentów i obciążeniami termicznymi (przemarzaniem). Izolacja przy użyciu płyt styropianowych HYDROstop jest wykonywana w technologii suchej. Płyty można układać praktycznie przez cały rok. Nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń przed czynnikami atmosferycznymi w czasie magazynowania i na placu budowy. Prace można wykonywać nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Nie potrzeba robić przerw technologicznych na ustabilizowanie się konstrukcji. Zamocowane płyty można natychmiast obsypać gruntem. Skraca się znacznie czas trwania całej inwestycji. Termoizolacja fundamentów za pomocą wodoodpornych płyt styropianowych HYDROstop jest jednym z najtańszych rozwiązań. Porównywanie cen samego materiału do innych alternatywnych produktów nie ma racjonalnych podstaw. W przypadku izolacji fundamentów powinniśmy porównywać cenę całości konstrukcji termoizolacyjnej a nie poszczególnych produktów i kosztu robocizny. Płyt HYDROstop nie musimy dodatkowo niczym zabezpieczać (folią, klejem, siatką, lepikiem) co powoduje, że koszty robocizny są znacznie mniejsze. Dzięki połączeniu właściwego surowca oraz technologii produkcji płyty te są alternatywą cenową dla styropianu ekstrudowanego, tzw. płyt XPS, osiągając przy tym zbliżone właściwości techniczne. Płyty wodoodporne HYDROstop są specjalnie zaprojektowane i wykonane do termoizolacji miejsc zawilgoconych i narażonych na okresowe działanie wody:

ściany fundamentowe;
cokoły i ściany piwnic;
dachy płaskie o odwróconym układzie warstw: zielonych, żwirowych, użytkowych;
tarasy i posadzki przemysłowe;
pomieszczenia o dużej wilgotności, np. chłodnie, mroźnie, myjnie, pieczarkarnie;
podłogi na stropie w pomieszczeniach wilgotnych.


ZASTOSOWANIE

ściany fundamentowe;
cokoły i ściany piwnic;
pomieszczeń o dużej wilgotności, np. chłodni, myjni, mroźni;
podłóg na stropie w pomieszczeniach wilgotnych.


Płyty wodoodporne HYDROstop-100 nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. aceton, benzen, benzyna, terpentyna.
CechaKlasa / poziomTolerancja / wymagania
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnymCS(10)100≥ 100 kPa
Wytrzymałość na zginanieBS 150≥ 150 kPa
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym, całkowitym zanurzeniuWL(T)2≤ 2 %
Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzjiWD(V)5≤ 5 %


PARAMETRY:

T1-L2-W2-Sb5-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)2-WD(V)5
Współczynnik przenikalności cieplnej: λ = 0,035 W/mK
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E
HYDROSTOP P-150OPIS
Wymiary płyt : 1215x615 mm
Grubość płyt : 50 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm
Wykończenie płyt: frezowane na zakładkę (głębokość frezu – 15 mm)

Deklarowany opór cieplny RD poszczególnych grubości wyrobu Hydrostop P-100

d [mm]5080100120
RD [m²K/W]1,452,352,903,50


Płyty styropianowe HYDROstop 150 produkowane są ze specjalnego surowca o podwyższonej wodoodporności. Zastosowanie takiego surowca podczas produkcji gwarantuje bardzo dobre parametry techniczne płyt, dobrą izolacyjność termiczną, a także minimalną nasiąkliwość wodą. Płyty HYDROstop 100 są doskonałą izolacją termiczną miejsc, w których może wystąpić bezpośredni kontakt materiału z wodą.

Zastosowanie płyt wodoodpornych pozwala na wykonanie termoizolacji ścian fundamentowych (w systemach drenażowych i bezdrenażowych), podłóg wykonanych bezpośrednio na gruncie, miejsc o dużej wilgotności (myjnie, chłodnie) oraz izolacji różnego rodzaju dachów odwróconych (zielonych, żwirowych, itp.). W przegrodach budowlanych wilgoć jest niepożądana w każdej postaci: lodu, pary wodnej czy wody. Woda może przedostać się do budynku zarówno od zewnątrz - poprzez nieszczelny dach (opady atmosferyczne) jak i przez ściany fundamentowe (wody gruntowe). W sytuacji gdy woda przedostanie się do przegrody i temperatura będzie odpowiednio niska, zamieni się w lód. Podczas zamarzania objętość wody zwiększa się o ok. 9%. Zamarzanie wody może być przyczyną destrukcji mechanicznej elementów budowlanych. Pomimo, iż para wodna odprowadzana jest z pomieszczeń przy pomocy systemów wentylacyjnych, to nieznaczna jej część (ok. kilka %) może przenikać przez przegrodę, najczęściej z wnętrza pomieszczenia na zewnątrz. Przy wysokim ciśnieniu pary wodnej i jednocześnie odpowiednio niskiej temperaturze, spowodowanej zbyt małą grubością ocieplenia, para wodna może się wkroplić wewnątrz przegrody. Do ochrony przed wilgocią stosowane są trzy rodzaje izolacji:

paroizolacja od wewnątrz chroni przegrodę przed migracją pary wodnej i ewentualnym wkraplaniem się;
hydroizolacja od zewnątrz nie dopuszcza do wnikania wody do wnętrza przegrody;
termoizolacja od zewnątrz nie pozwala na przemarzanie ścian.


Zastosowanie polistyrenu spienialnego o podwyższonej wodoodporności podczas produkcji gwarantuje bardzo dobre parametry techniczne płyt, dobrą izolacyjność termiczną, a także minimalną nasiąkliwość wodą (dużo mniejszą niż ta, jaką posiadają standardowe płyty styropianowe). Innym czynnikiem wyróżniającym płyty HYDROstop jest technologia ich wytwarzania. Wytwarzane są one w tak zwanej technologii agregatowej, która polega na wtłaczaniu pod dużym ciśnieniem polistyrenu spienialnego do odpowiednio wyprofilowanej formy, której kształt zostaje odwzorowany przez zaciskające się granulki styropianowe.

Płyty styropianowe cięte z blokuPłyty styropianowe formowaneInformacja
Słabsza spoistośćLepsza spoistośćLepsza spoistość czyli większe zagęszczenie granulek. Powoduje to, że woda trudniej wnika między spienione granulki polistyrenu. Oznacza to mniejszą nasiąkliwość płyt w warunkach długotrwałego działania wody.
Brak powłoki hydrofobowejPowłoka hydrofobowaDodatkowy efekt wodoodporności. Naskórek ten występuje na całej powierzchni płyty, co chroni ją przed wnikaniem wody oraz gwarantuje jej bardzo dobre właściwości izolacyjne.
Frezy cięteFrezy formowaneFrezy kształtowane są w formie, stąd też naskórek hydrofobowy powstaje także na krawędziach. Granulki nie są przecinane dlatego też zachowują wysoką wodoodporność.
Brak powierzchni drenującej lub powierzchnia drenująca frezowanaPowierzchnia drenująca formowanaW stosowanej technologii agregatowej formowana jest cała płyta łącznie z powierzchnią drenującą. Zatem jest ona pokryta powłoką hydrofobową.
Mniejsza stabilność wymiarowaWiększa stabilność wymiarowaPodczas produkcji płyt w technologii agregatowej zużywa się dużo mniej pary wodnej oraz uzyskuje się gotowy, uformowany wyrób. Nie występują naprężenia wewnętrzne. Czynniki te powodują, że już po kilkunastu godzinach wymiary stabilizują się.


Dodatkowym atutem opisywanego produktu jest ochrona mechaniczna hydroizolacji. Stosując płyty HYDROstop zabezpieczamy warstwę hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas obsypywania fundamentów i obciążeniami termicznymi (przemarzaniem). Izolacja przy użyciu płyt styropianowych HYDROstop jest wykonywana w technologii suchej. Płyty można układać praktycznie przez cały rok. Nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń przed czynnikami atmosferycznymi w czasie magazynowania i na placu budowy. Prace można wykonywać nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Nie potrzeba robić przerw technologicznych na ustabilizowanie się konstrukcji. Zamocowane płyty można natychmiast obsypać gruntem. Skraca się znacznie czas trwania całej inwestycji. Termoizolacja fundamentów za pomocą wodoodpornych płyt styropianowych HYDROstop jest jednym z najtańszych rozwiązań. Porównywanie cen samego materiału do innych alternatywnych produktów nie ma racjonalnych podstaw. W przypadku izolacji fundamentów powinniśmy porównywać cenę całości konstrukcji termoizolacyjnej a nie poszczególnych produktów i kosztu robocizny. Płyt HYDROstop nie musimy dodatkowo niczym zabezpieczać (folią, klejem, siatką, lepikiem) co powoduje, że koszty robocizny są znacznie mniejsze. Dzięki połączeniu właściwego surowca oraz technologii produkcji płyty te są alternatywą cenową dla styropianu ekstrudowanego, tzw. płyt XPS, osiągając przy tym zbliżone właściwości techniczne. Płyty wodoodporne HYDROstop są specjalnie zaprojektowane i wykonane do termoizolacji miejsc zawilgoconych i narażonych na okresowe działanie wody:

ściany fundamentowe;
cokoły i ściany piwnic;
dachy płaskie o odwróconym układzie warstw: zielonych, żwirowych, użytkowych;
tarasy i posadzki przemysłowe;
pomieszczenia o dużej wilgotności, np. chłodnie, mroźnie, myjnie, pieczarkarnie;
podłogi na stropie w pomieszczeniach wilgotnych.


ZASTOSOWANIE

ściany fundamentowe;
cokoły i ściany piwnic;
pomieszczeń o dużej wilgotności, np. chłodni, myjni, mroźni;
podłóg na stropie w pomieszczeniach wilgotnych.


Płyty wodoodporne HYDROstop-150 nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. aceton, benzen, benzyna, terpentyna.
CechaKlasa / poziomTolerancja / wymagania
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnymCS(10)150≥ 150 kPa
Wytrzymałość na zginanieBS 200≥ 200 kPa
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym, całkowitym zanurzeniuWL(T)2≤ 2 %
Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzjiWD(V)5≤ 5 %


PARAMETRY:

T1-L2-W2-Sb2-P5-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)2-WD(V)5
Współczynnik przenikalności cieplnej: λ = 0,034 W/mK
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E
HYDROSTOP P-200OPIS
Wymiary płyt : 1215x615 mm
Grubość płyt : 50 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm
Wykończenie płyt: frezowane na zakładkę (głębokość frezu – 15 mm)

Deklarowany opór cieplny RD poszczególnych grubości wyrobu Hydrostop P-100

d [mm]5080100120
RD [m²K/W]1,502,4033,60


Płyty styropianowe HYDROstop-200 produkowane są ze specjalnego surowca o podwyższonej wodoodporności. Zastosowanie takiego surowca podczas produkcji gwarantuje bardzo dobre parametry techniczne płyt, dobrą izolacyjność termiczną, a także minimalną nasiąkliwość wodą. Płyty HYDROstop 100 są doskonałą izolacją termiczną miejsc, w których może wystąpić bezpośredni kontakt materiału z wodą.

Zastosowanie płyt wodoodpornych pozwala na wykonanie termoizolacji ścian fundamentowych (w systemach drenażowych i bezdrenażowych), podłóg wykonanych bezpośrednio na gruncie, miejsc o dużej wilgotności (myjnie, chłodnie) oraz izolacji różnego rodzaju dachów odwróconych (zielonych, żwirowych, itp.). W przegrodach budowlanych wilgoć jest niepożądana w każdej postaci: lodu, pary wodnej czy wody. Woda może przedostać się do budynku zarówno od zewnątrz - poprzez nieszczelny dach (opady atmosferyczne) jak i przez ściany fundamentowe (wody gruntowe). W sytuacji gdy woda przedostanie się do przegrody i temperatura będzie odpowiednio niska, zamieni się w lód. Podczas zamarzania objętość wody zwiększa się o ok. 9%. Zamarzanie wody może być przyczyną destrukcji mechanicznej elementów budowlanych. Pomimo, iż para wodna odprowadzana jest z pomieszczeń przy pomocy systemów wentylacyjnych, to nieznaczna jej część (ok. kilka %) może przenikać przez przegrodę, najczęściej z wnętrza pomieszczenia na zewnątrz. Przy wysokim ciśnieniu pary wodnej i jednocześnie odpowiednio niskiej temperaturze, spowodowanej zbyt małą grubością ocieplenia, para wodna może się wkroplić wewnątrz przegrody. Do ochrony przed wilgocią stosowane są trzy rodzaje izolacji:

paroizolacja od wewnątrz chroni przegrodę przed migracją pary wodnej i ewentualnym wkraplaniem się;
hydroizolacja od zewnątrz nie dopuszcza do wnikania wody do wnętrza przegrody;
termoizolacja od zewnątrz nie pozwala na przemarzanie ścian.


Zastosowanie polistyrenu spienialnego o podwyższonej wodoodporności podczas produkcji gwarantuje bardzo dobre parametry techniczne płyt, dobrą izolacyjność termiczną, a także minimalną nasiąkliwość wodą (dużo mniejszą niż ta, jaką posiadają standardowe płyty styropianowe). Innym czynnikiem wyróżniającym płyty HYDROstop jest technologia ich wytwarzania. Wytwarzane są one w tak zwanej technologii agregatowej, która polega na wtłaczaniu pod dużym ciśnieniem polistyrenu spienialnego do odpowiednio wyprofilowanej formy, której kształt zostaje odwzorowany przez zaciskające się granulki styropianowe.

Płyty styropianowe cięte z blokuPłyty styropianowe formowaneInformacja
Słabsza spoistośćLepsza spoistośćLepsza spoistość czyli większe zagęszczenie granulek. Powoduje to, że woda trudniej wnika między spienione granulki polistyrenu. Oznacza to mniejszą nasiąkliwość płyt w warunkach długotrwałego działania wody.
Brak powłoki hydrofobowejPowłoka hydrofobowaDodatkowy efekt wodoodporności. Naskórek ten występuje na całej powierzchni płyty, co chroni ją przed wnikaniem wody oraz gwarantuje jej bardzo dobre właściwości izolacyjne.
Frezy cięteFrezy formowaneFrezy kształtowane są w formie, stąd też naskórek hydrofobowy powstaje także na krawędziach. Granulki nie są przecinane dlatego też zachowują wysoką wodoodporność.
Brak powierzchni drenującej lub powierzchnia drenująca frezowanaPowierzchnia drenująca formowanaW stosowanej technologii agregatowej formowana jest cała płyta łącznie z powierzchnią drenującą. Zatem jest ona pokryta powłoką hydrofobową.
Mniejsza stabilność wymiarowaWiększa stabilność wymiarowaPodczas produkcji płyt w technologii agregatowej zużywa się dużo mniej pary wodnej oraz uzyskuje się gotowy, uformowany wyrób. Nie występują naprężenia wewnętrzne. Czynniki te powodują, że już po kilkunastu godzinach wymiary stabilizują się.


Dodatkowym atutem opisywanego produktu jest ochrona mechaniczna hydroizolacji. Stosując płyty HYDROstop zabezpieczamy warstwę hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas obsypywania fundamentów i obciążeniami termicznymi (przemarzaniem). Izolacja przy użyciu płyt styropianowych HYDROstop jest wykonywana w technologii suchej. Płyty można układać praktycznie przez cały rok. Nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń przed czynnikami atmosferycznymi w czasie magazynowania i na placu budowy. Prace można wykonywać nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Nie potrzeba robić przerw technologicznych na ustabilizowanie się konstrukcji. Zamocowane płyty można natychmiast obsypać gruntem. Skraca się znacznie czas trwania całej inwestycji. Termoizolacja fundamentów za pomocą wodoodpornych płyt styropianowych HYDROstop jest jednym z najtańszych rozwiązań. Porównywanie cen samego materiału do innych alternatywnych produktów nie ma racjonalnych podstaw. W przypadku izolacji fundamentów powinniśmy porównywać cenę całości konstrukcji termoizolacyjnej a nie poszczególnych produktów i kosztu robocizny. Płyt HYDROstop nie musimy dodatkowo niczym zabezpieczać (folią, klejem, siatką, lepikiem) co powoduje, że koszty robocizny są znacznie mniejsze. Dzięki połączeniu właściwego surowca oraz technologii produkcji płyty te są alternatywą cenową dla styropianu ekstrudowanego, tzw. płyt XPS, osiągając przy tym zbliżone właściwości techniczne. Płyty wodoodporne HYDROstop są specjalnie zaprojektowane i wykonane do termoizolacji miejsc zawilgoconych i narażonych na okresowe działanie wody:

ściany fundamentowe;
cokoły i ściany piwnic;
dachy płaskie o odwróconym układzie warstw: zielonych, żwirowych, użytkowych;
tarasy i posadzki przemysłowe;
pomieszczenia o dużej wilgotności, np. chłodnie, mroźnie, myjnie, pieczarkarnie;
podłogi na stropie w pomieszczeniach wilgotnych.


ZASTOSOWANIE

ściany fundamentowe;
cokoły i ściany piwnic;
pomieszczeń o dużej wilgotności, np. chłodni, myjni, mroźni;
podłóg na stropie w pomieszczeniach wilgotnych.


Płyty wodoodporne HYDROstop-200 nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. aceton, benzen, benzyna, terpentyna.
CechaKlasa / poziomTolerancja / wymagania
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnymCS(10)200≥ 200 kPa
Wytrzymałość na zginanieBS 250≥ 250 kPa
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym, całkowitym zanurzeniuWL(T)2≤ 2 %
Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzjiWD(V)5≤ 5 %


PARAMETRY:

T1-L2-W2-Sb5-P5-BS250-CS(102100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)2-WD(V)5
Współczynnik przenikalności cieplnej: λ = 0,033 W/mK
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E

PŁYTY IZOLACYJNE

ALUSTYR - PŁYTY IZOLACYJNE POD OGRZEWANIE PODŁOGOWEOPIS
OPIS PRODUKTU

Do produkcji płyt, w zależności od zastosowania, stosuje się dwa rodzaje płyt styropianowych
- EPS 100-035
- EPS 038 PODŁOGA
o kodach rdzenia styropianowego:
T2-L2-W2-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)
T2-L2-W2-Sb5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100

Wyrób jest wykonany z płyt styropianowych, oklejonych jednostronnie laminatem z folii polietylenowej metalizowanej o grubości 0,13 mm. Krawędzie płyt posiadają z jednej strony zakład z folii, dający możliwości szczelnego połączenia. Nadrukowana siatka (raster) o module 5 cm na wierzchniej stronie płyty pomaga zarówno w precyzyjnym ułożeniu rury na płycie, jak i w cięciu płyty. Rura jest przytwierdzana do płyty za pomocą spinek lub klipsów, ręcznie lub za pomocą takera, albo też mocowana jest do płyty styropianowej za pomocą listw montażowych.

WYKONANIE

Płyty należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, projektem budowlanym oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Podłoże powinno być równe i suche. W przypadku zastosowania bezpośrednio na gruncie, należy zastosować uprzednio izolację przeciwwilgociową. Na styku stropu ze ścianą, należy zastosować taśmę dylatacyjną. Płyty należy zabezpieczyć przed wilgocią technologiczną za pomocą folii PE. Podczas układania płyty muszą ściśle do siebie przylegać, aby uniknąć powstawania mostków cieplnych. Nie należy stosować płyt w bezpośrednim kontakcie ze substancjami chemicznymi, wpływającymi niekorzystnie na styropian.

Płyty stosuje się jako izolację termiczną i przeciwwilgociową pod ogrzewanie podłogowe w budownictwie mieszkalnym oraz użyteczności publicznej zgodnie z PN-EN 13163, w miejscach w których nie występuje niebezpieczeństwo kontaktu z substancjami wpływającymi niekorzystnie na styropian (np.: smoła, roztwory asfaltowe, rozpuszczalniki organiczne, itp.). Płyty układa się na powierzchniach gładkich, wyrównanych, wolnych od zanieczyszczeń. Styki płyt należy łączyć taśmą klejącą o szerokości 50 mm.

SPOSÓB PAKOWANIA

 Grubość 30mmGrubość 50mm
Płyty 1m x 1m
1m x 1m x 2sztuki
1m x 2m x 2sztuki
Kostka1m x 9m1m x 6,2m
Rolka1m x 7m1m x 5m
PARAMETRY

T2-L2-W2-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)

Współczynnik przenikalności cieplnej: λ = 0,035 W/mK
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E

lub
T2-L2-W2-Sb5-P10-BS115-CS(10)70-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100
Współczynnik przenikalności cieplnej: λ = 0,038 W/mK
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E